Välkommen till musikklasser.se!

En ny blogg
Välkommen till webbplatsen för forskningsprojektet Musikklasser.se. Här kommer du att kunna följa forskningen och samtidigt göra inspel till det pågående arbetet. Vid informativa kommentarer ber jag dig att uppge fullständigt namn eller pseudonym för korrekt källhantering vid eventuell användning i publikation. // Jonathan Lilliedahl //