Artikel publicerad

Journal of Educational Administration and History har publicerat en vetenskaplig artikel om musikklassernas politiska etablering i Sverige: ”Specialised music classes in comprehensive education: a case study of the Swedish shift from social-democratic uniformity to neoliberal diversity.” Artilen finns fritt tillgänglig (olåst pdf-fil för nedladdning), vilken nås via följande länk: https://doi.org/10.1080/00220620.2020.1718620