Artikel publicerad

Journal of Educational Administration and History har publicerat en vetenskaplig artikel om musikklassernas politiska etablering i Sverige: ”Specialised music classes in comprehensive education: a case study of the Swedish shift from social-democratic uniformity to neoliberal diversity.” Artilen finns fritt tillgänglig (olåst pdf-fil för nedladdning), vilken nås via följande länk: https://doi.org/10.1080/00220620.2020.1718620

Välkommen till musikklasser.se!

En ny blogg
Välkommen till webbplatsen för forskningsprojektet Musikklasser.se. Här kommer du att kunna följa forskningen och samtidigt göra inspel till det pågående arbetet. Vid informativa kommentarer ber jag dig att uppge fullständigt namn eller pseudonym för korrekt källhantering vid eventuell användning i publikation. // Jonathan Lilliedahl //