Delstudie 1

Musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång
Musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång Med syftet att klarlägga och belysa musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång i Sverige, frågar sig studien hur musikklassernas berättigande kommit att legitimeras genom utbildnings- och kulturpolitiska beslutsprocesser på lokal, regional och nationell nivå. Studien initierades 2017 genom bidrag från Johan & Jakob Söderbergs stiftelse. Utifrån den omfattande materialinsamling som gjorts […]
Projektperiod
  • 2017-2022

Projektledare

Delstudie 2

Musikklassernas positionering i utbildningslandskapet
Musikklassernas positionering i utbildningslandskapet Studien utforskar musikklassernas positionering i utbildningslandskapet, främst komparativt inom Sverige, men även i relation till motsvarigheter i Finland, Storbritannien och USA.
Projektperiod
  • 2019-2020

Projektledare

Delstudie 3

Föräldrars förväntningar på, och arbete i musikklass
Föräldrars förväntningar på, och arbete i musikklass Studien undersöker dels föräldraföreningars arbete i relation till musikklasser och den verksamhet som där bedrivs, dels föräldrars och deras barns val att välja musikklass. För närvarande undersöks det förstnämnda genom fokusgruppsintervjuer med styrelser för föräldraföreningar, medan det sistnämnda projekteras för enkätundersökning med genomförande under läsåret 2019/20.
Projektperiod
  • 2019-2021

Projektledare