Historik

Musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång
Musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång

Med syftet att klarlägga och belysa musikklassernas historiska framväxt och politiska framgång i Sverige, frågar sig studien hur musikklassernas berättigande kommit att legitimeras genom utbildnings- och kulturpolitiska beslutsprocesser på lokal, regional och nationell nivå.

Studien initierades 2017 genom bidrag från Johan & Jakob Söderbergs stiftelse. Utifrån den omfattande materialinsamling som gjorts genom besök hos riks- och stadsarkiv, såväl som via DN:s och SvD:s digitala arkiv, planeras studien att mynna ut i en bok på svenska. Följ och kommentera gärna de blogginlägg som i detta ärende skrivs på denna webbplats.