Delstudie 2

Musikklassernas positionering i utbildningslandskapet
Musikklassernas positionering i utbildningslandskapet

Studien utforskar musikklassernas positionering i utbildningslandskapet, främst komparativt inom Sverige, men även i relation till motsvarigheter i Finland, Storbritannien och USA.