Om musikklasser.se

En kunskapsportal

Webbplatsen syftar till att fungera som kunskapsportal för information om musikklasser i Sverige och samtidigt utgöra plattform för insamling och spridning av forskningsbaserad kunskap om musikklassernas roll och funktion i det svenska utbildningslandskapet.

Ansvarig utgivare är Jonathan Lilliedahl, forskare tillika projektledare vid Musikhögskolan, Örebro universitet.