Publikationer

I det följande listas offentliggjorda publikationer och antagna konferensbidrag.

 

Artiklar

Lilliedahl, J. (2021). "Vägvalet att inrätta och tillåta musikklasser: En berättelse om etableringen av profilerade grundskolor." Vägval i skolans historia 2021(1).

 

Lilliedahl, J. (2021). "Class, capital, and school culture: parental involvement in public schools with specialised music programmes." British Journal of Sociology of Education. DOI: 10.1080/01425692.2021.1875198

 

Lilliedahl, J. (2020). "Specialised music classes in comprehensive education: a case study of the Swedish shift from social-democratic uniformity to neoliberal diversity." Journal of Educational Administration and History 52(2), 228–240). DOI: 10.1080/00220620.2020.1718620

 

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2020). "Social differential aesthetics: A multimodal analysis of specialized music schools." Konferensbidrag vid the 10th International Conference on Multimodality (10 ICOM), Valparaíso, Chile, 11-13 november 2020.

Lilliedahl, J. (2020). "The Multimodal Aesthetics of Specialized Music Schools." Konferensbidrag vid the NAfME National Conference, Orlando, Florida, 4-8 november 2020.

Lilliedahl, J. (2020). "Using Social Network Analysis to Visualize Relationships between Micropolitics and Government Education Policy." Konferensbidrag vid the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 42), Örebro, 19-22 augusti 2020.

Lilliedahl, J. (2020). "Musikklassernas framväxt i Sverige: En kultur- och utbildningspolitisk analys." Paper presentation vid Musikforskning idag 2020, Lund, 10-12 juni 2020.

Lilliedahl, J. (2019). "Att analysera intranationella policyflöden: Modell för att begripa etableringen av musikklasser i Sverige." Konferensbidrag vid Åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, Åbo Akademi, Vasa, Finland, 7-8 november 2019.

Lilliedahl, J. (2019). "Understanding specialization in specialized music programs through multimodal discourse analysis." Konferensbidrag vid the Third International Legitimation Code Theory Conference (LCT3), University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika 1-5 juli 2019.